Linker paneel > Indicatoren > Grafiektypen

De grafiektypen zijn verdeeld in 3 categorieën:

U ziet dat pijltjes naar beneden wijzen. De subgroepen zijn dichtgeklapt.
Het kan handiger en duidelijker zijn om alle categorieën dicht te klappen.

Om een categorie te openen, klikt u op een pijltje:

Nu ziet u het pijltje opwaarts gericht en is de inhoud van de categorie zichtbaar.

De inhoud van Grafiektypen

 Meest gebruikte grafiektypen

U maakt een keuze door een vakje aan te kruisen.Bij eender welke groep (grafiektypen, indicatoren) verschijnt een kopie regel.

U kunt dus 'oneindig' veel dezelfde functies (=grafiektypen, indicatoren,...) toevoegen aan een tabblad.
Bij grafiektypen wordt dit minder gebruik maar bij indicatoren en zeker gemiddelden is dit zeer handig.
U heeft volgende keuzes:     
De meeste typen zijn welbekend:
Lijngrafiek:
Verbindingslijn tussen de slotkoersen.
Staafgrafiek/Kaarsgrafiek:
Bij dit type grafiek kunt u ook de koersbeweging tijdens dag zien.
Bij deze grafieken krijgt u een beter beeld dan bij een lijngrafiek.
Het verschil tussen een staaf- en kaarsgrafiek is de weergave van de sessie.
Bij een staafgrafiek ziet u een verticale lijn met links en rechts een dwars streepje.
Het linkerstreepje is de openingskoers en het rechterstreepje is de slotkoers.
De verticale streep is de koersbeweging tijdens die sessie, het verschil tussen de laagste en hoogste koers.     
Bij een kaarsgrafiek ziet u een gekleurde rechthoek (=lichaam) met eventueel boven en onder een verticale streepje.
De onderkant van de lichaam is de openingsprijs en de bovenkant van de lichaam is de slotkoers.
Bij de standaardinstelling betekent een groen lichaam dat de slotkoers > de openingskoers.
Bij een rood lichaam is de slotkoers < de openingskoers.
Vroeger gebruikte men een doorzichtig (wit) lichaam voor stijgende sessie en een zwart lichaam voor een dalende sessie.
Bij de instellingen van de kaarsgrafiek kunt u opteren dat de kleur van het lichaam relatief is ten op zichte van de openingskoers of slotkoers van vorige sessie.
De verticale streepjes (=schaduwen) is het verschil tussen de hoogste  koers met de openings-/slotkoers en laagste koers met de openings-/slotkoers.        
HeikinAshi
Dit grafiektype is een speciale grafiek. Deze grafiek maakt geen gebruik van de werkelijke waarden van het effect.
De zogenaamde open, hoogste, laagste en slotkoersen worden berekend.
Deze grafiek is zowel voor de countertrend als de trendbelegger enorm interessant.
Die berekening stelt de gebruiker in staat om op eenvoudige wijze een bepaalde beweging te zien.
De formules zijn:     
Twee zaken vallen dadelijk op bij de HeikinAshi:
- er zijn nooit gaps (openingen)
- slotkoers is dus niet gelijk met de echte slotkoers!
Regelmatig ontvangen we mails van de gebruiker dat onze koersgegevens foutief zijn.
Maar dan enkel bij het Trend-tabblad. De reden is dus het grafiektype.
Ik verduidelijk met onderstaand foto met links een kaarsgrafiek en rechts HeikinAshi.         

Vlakdiagram

Dit grafiektype toont een lijngrafiek en wordt de zone tussen de lijngrafiek en de horizontale as ingekleurd.
Prestatiegrafiek
Dit grafiektype toont een lijngrafiek. De lijngrafiekt toont het procentueel koersverschil over de gekozen periode.

Overige grafiektypen

 U heeft volgende keuzes:    

 
Lijngrafiek (O):
Lijngrafiek van de openingskoersen.

Lijngrafiek (H):
Lijngrafiek van de hoogtste koersen.
 
Lijngrafiek (L):
Lijngrafiek van de laagste koersen.
 
Lijngrafiek (S):
Lijngrafiek van de slotkoersen.
 
Lijngrafiek (Vol):
Lijngrafiek van het volume.
 
Staafgrafiek (H-L):
Staafgrafiek met enkel een verticale streep. Dit is het koersverschil tussen de hoogste en laagste koers
 
Staafgrafiek (S-H-L):
Staafgrafiek zonder het linker horizontaal streepje.
 
Staafgrafiek (O-H-L):
Staafgrafiek zonder het rechter horizontaal streepje.
 
Kaarsgrafiek (O-S):
Kaarsgrafiek zonder de schaduwen
 
Gm-lijngrafiek (AverageP):
Lijngrafiek van de gemiddelde prijs. De gemiddelde prijs is het gemiddelde van de open, de hoogste, de laagste en het slot:
(O + H + L + S) / 4
 
Gm-lijngrafiek (MedianP):
Lijngrafiek van de mediaan prijs. Hier is de mediaan het gemiddelde van de hoogste en de laagste koers:
(H + L) / 2
 
Gm-lijngrafiek (TypicalP):
Lijngrafiek van de typical price. De typical price is het gemiddelde van de hoogste, de laagste en het slot:
(H + L + S) / 3
 
Gm-lijngrafiek (WeightedCl):
Lijngrafiek van de gewogen prijs. De gewogen prijs is het gemiddelde van de hoogste, de laagste en tweemaal het slot:
(H + L + 2xS) / 4

Autonome grafiektypen

Bij autonome grafiektypen kunt u geen andere binnenvensters toevoegen zoals:

  • indicatoren,
  • gemiddelden,
  • banden.
 U heeft volgende keuzes:     
 
Equivolume:
Een grafiek dat de prijs en het volume vergelijkt en die informatie samen toont in een kaars.
De hoogte van de kaars vertegenwoordigt de hoogste en de laagste koers.
De breedte van de kaars vertegenwoordigt het volume, relatief ten opzichte van het totaal aantal aandelen verhandeld over de periode.
 
Kagi
Een kagi grafiek is niet tijdsgebonden en verandert van richting als het ingesteld omkeerpunt wordt bereikt.
De grafiek is opgebouwd uit een serie van verticale L-vormige lijnen om zones van steun en weerstand te tonen.
Dikke lijnen worden getoond als de prijs hoger noteert dan de vorige hoogste koers.
Dunne lijnen worden getoond als de prijs lager noteert dan de vorige laagste koers.
 
XO-grafiek
Een XO-grafiek is niet tijdsgebonden en verandert van richting als het ingesteld omkeerpunt wordt bereikt
De grafiek is opgebouwd uit stijgende X'n en dalende O'n die verticaal gestapeld worden.
Er wordt een X of O toegevoegd als de koersbeweging (over een bepaalde periode) groter is dan de ingestelde eenheid.
Deze grafiek wordt vaak gebruikt voor de langere trend.
 
Renko:
Zoals de XO-grafiek is de renko niet tijdsgebonden en is enkel de prijsbeweging belangrijk.
Maar hier zijn de X'n en O'n vervangen door gekleurde blokjes.
Deze blokjes worden niet verticaal maar in een volgende kolom geplaatst.
Er verschijnt enkel een nieuwe blokje als de prijs hoger gaat dan de top/bodem van de vorige blokje met een ingestelde eenheid.
 
Three Line Break:
Een three line break grafiek is niet tijdsgebonden en verandert van richting als het ingesteld omkeerpunt wordt bereikt.
Het instelpunt is 3 'lijnen' (kaarsen/staven).
Pas als de koers hoger of lager gaat dan drie voorgaande tegengestelde lijnen, verschijnt de omkeerlijn.
Dit is het aankoop- of verkoopmoment.

Beantwoordt dit aan uw vraag Van harte voor uw feedback Er was een probleem tijdens het versturen van feedback

Nog hulp nodig? Ons contacteren Ons contacteren