Linker paneel > Indicatoren > Banden en kanalen

De meeste banden/kanelen geven een begrensde zone waartussen de koers beweegt.

Breekt de koers door een bovenste of onderste grens, dan kan dit een signaal van koersverandering zijn.
Op deze manier worden gebruikt om een trendkering te ontdekken.
 
Een andere manier is om de richting van de band/kanalen te gebruiken.
Blijft de banden opwaarts gericht, dan behoudt u uw long-positie.
 
In TransStock ziet u 12 verschillende types:    
     
 
De meest bekende banden zijn Bollinger Bands en Keltner Channel.
 
Bollinger Bands
Bollinger gebruikt het 20daags gemiddelde met de standaarddeviatie (SD).
De standaarddeviatie is een maat voor de spreiding van een verdeling.
Hoe volatieler een aandeel, hoe groter de deviatie.
 
U ziet 3 lijnen.
De middelste lijn is de 20sma.
De bovenste lijn is de 20sma + 2x SD.
De onderste lijn is de 20sma - 2x SD.
 
Keltner Channel
Keltner gebruikt een 20daags exponentieel gemiddelde met de ATR (average true range).
De ATR is een indicator dat de volatiliteit meet.
 
Ook hier ziet u 3lijnen.
U ziet 3 lijnen.
De middelste lijn is de 20ema.
De bovenste lijn is de 20ema + 2x ATR.
De onderste lijn is de 20ema - 2x ATR.
Beantwoordt dit aan uw vraag Van harte voor uw feedback Er was een probleem tijdens het versturen van feedback

Nog hulp nodig? Ons contacteren Ons contacteren