MarketWatch

Voor opening van de beurs weet u welke aandelen u mag kopen, houden of verkopen.  U hebt steeds een transparant overzicht van de aankoopdatum en het rendement  sinds aankoop.

Dankzij de MarketWatch bespaart u heel veel tijd in het vinden van beloftevolle aandelen en krijgt u concreet advies wanneer het sentiment keert.

MarketWatch adviesmodule

TransStock MarketWatch is daarom een grote meerwaarde voor de belegger in aandelen, beleggingsfondsen of trackers. 

Twijfelt u over de aan- of verkoop van een bepaalde waarde, of heeft u vernomen dat een bepaald  beleggingsfonds interessant is voor de lange termijn,

dan weet u dadelijk aan de hand van de MarketWatch of u al dan niet mag instappen.

MarketWatch geeft signalen op basis van Trend en CounterTrend. Het algoritme van MarketWatch heeft de middellange termijn als visie.

Trend: U koopt sterke, stijgende aandelen.
CounterTrend: U koopt aandelen in een dalende trend. Het systeem verwacht bodemvorming. Ideaal scenario is een V-bodem.

U vindt deze informatie in de bovenstaande 6 mappen [Trend : Kopen > Counter Trend : Verkopen]

Uitleg kolommen

Kolom A/V-Datum
In dit veld vindt u de datum van het signaal.
Trend
BUY = Aankoopsignaal
H xx.xx.xx = Houden met de aankoopdatum
SELL= Verkoopsignaal

CounterTrend
CNTR.TRADE = Aankoopsignaal
cT xx.xx.xx = Houden met de aankoopdatum
EXITCT = Verkoopsignaal

Kolommen Prestaties
U kunt 3 kolommen toevoegen via het dashboard:
%Rtn = Procentuele prestatie sinds de aankoop
%YTD = Procentuele prestatie sinds eerste slotkoers van het huidig beursjaar
%Yr = Procentuele prestatie op 1 jaar (bv 25/01/2021-25/01/2022)

Kolommen Trend K/L/Vh

Het algoritme is gebaseerd op de middellange termijn.
Deze kolommen zijn toegevoegd voor extra visuele informatie. Het systeem houdt er geen rekening mee.
Op die manier beschikt u over belangrijke informatie over drie verschillende perioden.

K: Trend op korte termijn
L: Trend op lange termijn
Vh: Verhouding tussen K en L

Tevens zie u de kracht van de trend weergegeven door de opvulling van het driehoekje:
opgevuld: goed momentum
doorzichtig: weinig momentum
Op die manier wordt u als belegger ook geïnformeerd over de korte en lange trendbewegingen.

Symbolen
De driehoeken tonen de richting van de trend: opwaarts of neerwaarts.
Soms toont de derde kolom geen driehoek maar:
-een ster = golden cross : opwaarts momentum (korte termijn stijgt boven lange termijn gemiddelde)
-een kruis of bliksem = death cross: neerwaarts momentum (korte termijn zakt onder lange termijn gemiddelde)

Overige mappen (Vanaf stijgers : 5 jaar)

Tegelijk bent u steeds op de hoogte van de stijgers en dalers over verschillende perioden, aandelen dicht bij zijn hoogste/laagste koers sinds 52 weken en welke sectoren, landen of beursindexen  het meest succesvol zijn. 

MarketWatch adviesmodule

MarketWatch adviesmodule

MarketWatch adviesmodule

Beantwoordt dit aan uw vraag Van harte voor uw feedback Er was een probleem tijdens het versturen van feedback

Nog hulp nodig? Ons contacteren Ons contacteren